Cách Thức Làm Pháp Và Lễ Bốc Bát Hương Thờ Gia Tiên Và Thần Linh

 BÀI LỄ  VÀ PHÁP LẬP VỊ TÔN BÁT NHANG THỜ HỘI ĐỒNG QUAN THẦN LINH VÀ GIA TIÊN TẠI NHÀ (KẾT HỢP NHẬP TRẠCH NẾU VỀ NHÀ MỚI)

Xin thưa rằng với độc giả là những bài lễ, bài chú, bài kinh trong trang web phongthuynhatnam.com là chỉ có một, không kinh sách nào có, trên nhân gian cũng chưa có; bởi do sự chứng ngộ trong tu hành mà Nhật Sư Hoàn Đạo - Hoàng Văn Trường đã soạn ra để chia sẻ niềm vui, an lạc đến với quý vị, mong quý vị đón nhận bằng tâm hoan lạc.
 
(- Đồ thờ phải được rửa sạch và lau bằng nước rượu để tẩy uế. Tro phải được tưới rượu vào và bóp kỹ để tẩy uế cũng như bỏ những thứ: Đất, đá, đinh…. Có lẫn trong tro, khi bóp trộn tro thì đọc “Nam mô a di di đà phật” 3 lần.
- Bài vị, hay còn gọi là tờ giấy trang kim màu vàng ghi hiệu (tên của từng bát hương thờ), khi ghi xong thì gói lại thành hình vuông (nếu có ít thạch anh vụn thì cho vào trong tờ giấy hiệu đó rồi gói lại.
- Cách ghi hiệu vào tờ bài vị (tờ hiệu), lấy bút đỏ ghi:
+ Bát hương thờ hội đồng quan thần linh tại đất (gồm có chân linh quan thần linh, chân linh quan thổ địa, chân linh quan táo quân, chân linh chư vị thần tài, ông tiền chủ, bà tiền chủ) thì ghi theo hang dọc hoặc hàng ngang đều được: “Hội đồng quan thần linh điền thổ tại đất” và bên dưới ghi “ĐẠO”.
+ Bát hương thờ hội đồng gia tiên cửu huyền thất tổ địa phủ dòng họ, dòng tộc họ… thì ghi: “Hội đồng gia tiên cửu huyền thất tổ địa phủ dòng họ, dòng tộc họ…” và bên dưới ghi “ĐẠO”.
+ Bát hương thờ bà tổ cô, ông mãnh tổ (những người mất trẻ chưa lập gia đình trong dòng họ) thì ghi: “Bà tổ cô, ông mãnh tổ dòng họ, dòng tộc họ…” và bên dưới ghi “ĐẠO”.
- Cách sắp xếp cốt trong bát nhang:
+ Cách đơn giản: Đặt tờ bài vị (hiệu) đã được gói (của bát hương nào thì đặt vào bát hương đó); tiếp là đặt 1 gói thạch anh hoặc gói thất bảo có nhiều viên đá quý nhỏ và có vàng và bạc ở bên trong; tiếp đó đặt 3 tờ tiền dương (tiền mà mình tiêu dùng) gói thành hình vuông và 3 tờ tiền âm phủ gói thành hình vuông đặt bên trong bát nhang; tiếp đó là lấy tay phải của mình (đeo găng tay bằng nilon sạch để tránh uế, bốc theo thứ tự: nắm 1 đọc là sinh, nắm 2 đọc là lão, nắm 3 đọc là bệnh, nắm 4 đọc là tử, nắm 5 đọc là sinh. Vừa bốc và đọc làm sao cho nắm cuối cùng là chữ sinh là được (bát hương phải đầy tro).
+ Cách đầy đủ: Đặt 5 đồng xu âm dương vào trong bát nhang theo hình chữ thập (đông – tây – nam – bắc và trung tâm); tiếp đó là đặt bài vị; tiếp đó là đặt 3 gói thất bảo (thạch anh hoặc đá quý vụn); tiếp đặt 3 tờ tiền thật gói hình vuông; tiếp đặt 3 tờ tiền âm phủ gói hình vuông; tiếp bốc tro theo sinh – lão – bệnh – tử và sinh là cuối cùng.
- Sắp xếp ban thờ: Đặt 3 bát hương chính giữa ban thờ; đằng sau 3 bát hương là đỉnh đồng, bát hương ở giữa là cao nhất sẽ là bát thần linh, bát bên phải là gia tiên, bát bên trái là bà tổ cô (mặt người nhìn vào ban thờ); phía trước 3 bát hương là mâm bồng đựng hoa quả, và kỷ chén đựng rượu và nước. Trên ban thờ nên có chóe đựng gạo, chóe đựng trà khô, chóe đựng nước.
- Bày lễ đầy đủ lên ban thờ rồi châm 5 nén nhang vào mỗi bát nhang và đọc bài lễ Nhập linh).
=== Lên Hương và Tụng chú “TỊNH ĐỘ TÂM” VÀ “ĐỊA PHẬT – TÂM CHÚ” ( Trong mục kinh phật gốc ứng dụng đời sống trong trang web) rồi mới chắp tay tấu lễ. Lưu ý là nếu không đọc tụng 2 bài thần chú trên thì buổi lễ lập vị tôn bát nhang sẽ không hiệu nghiệm. 
- Khi tụng 2 bài thần chú trên thì dù điền thổ có tà tinh thì sẽ bị thần lực của Phật hóa giải và sẽ tiếp dẫn gia tiên, thần linh thiết nhập bát nhang và có linh ứng tốt. Nhiều người thầy không có thần lực để quán chiếu điền thổ, chư thần, gia tiên và Phật nên làm tù mù, do đó thần linh và gia tiên không thờ lại đi thờ tinh tà trong nhà.

I) BÀI LỄ NHẬP LINH (châm 5 nén nhang vào mỗi bát nhang rồi đọc):CON NIỆM NAM MÔ A DI DI ĐÀ PHẬT (3 LẦN)
-        Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư phật, chư phật 10 phương.
-        Con lạy chân linh quan thần linh, chân linh quan thổ địa, chân linh quan táo quân, chân linh chư vị thần tài, ông tiền chủ, Bà tiền chủ, Điền thổ tại đất- số nhà….
Ngũ tuần: Ngày….tháng ….năm 2016 (Bính Thân).
Cõi trần nhân sinh, chữ nhân con cháu, dòng họ, dòng tộc “Họ - …”. Nối thừa tự: Con trần “họ tên …”, ngũ tại sở cầu, nhân sinh tâm, nhân tâm, “hoàn tâm – đạo lễ”.
Dâng lễ: Thanh bông hoa quả, trầu cau, thuốc lá, bánh trưng, giò,(xôi, gà), rượu, vàng mã, “tròn – tâm”. Dâng lễ lập vị tôn bát nhang thờ hội đồng quan thần linh điền thổ tại đất, đồng hội đồng gia tiên cửu huyền thất tổ địa phủ dòng họ dòng tộc họ….trong sự ngưỡng vọng “chư thần- ứng linh”. Xin phép mời hội đồng gia tiên cửu huyền thất tổ địa phủ, dòng họ, dòng tộc họ… về ngự hưởng bữa cơm nồng ấm nhân gian cùng con cháu dòng họ, dòng tộc họ… trong sự “âm dương đôi ngả vẹn toàn”.Đạo.
Con trần: Họ tên……..Xin phép: Chân linh quan thần linh, chân linh quan thổ địa, chân linh quan táo quân, chân linh chư vị thần tài, ông tiền chủ, bà tiền chủ. “Thiết nhập tâm linh” lô nhang thờ “hội đồng quan thần linh điền thổ tại đất”. Đạo.
Xin phép: Mời hội đồng gia tiên cửu huyền thất tổ địa phủ, dòng họ, dòng tộc “họ….” “thiết nhập tâm linh” lô nhang thờ hội đồng gia tiên dòng họ dòng tộc họ….. Đạo.
Xin phép: Mời bà tổ cô, ông mãnh tổ dòng họ, dòng tộc họ…. “thiết nhập tâm linh” lô nhang thờ bà tổ cô, ông mãnh tổ. Đạo.

“Làn hương trầm, gió thoang thoảng”

Hoàn độ: Chữ nhân con cháu dòng họ…: trở về hai chữ “hoàn tâm – đạo lễ”. Đạo. Trong sự nước chảy một dòng, thuyền xuôi về bến, cập bến, bến bờ hạnh phúc nhân gian, trong sự an cư lập nghiệp, an lạc thái bình. Đạo.
Nghĩa nguồn: Chữ đạo
Hoàn độ: Chữ nhân con trần: (họ tên), trở về hai chữ hoàn tâm. Trong sự “hoàn lộc chữ nhân”, nguồn cơ khởi lộc, nguồn lộc dồi dào, nguồn lộc vô tận, mười phân vẹn mười. Đạo.
Trong sự: “Ngũ đạo tào khang, an khang thịnh vượng”
Con trần: “Họ tên….“ xin biếu: Chân linh quan thần linh, chân linh quan thổ địa, chân linh quan táo quân, chân linh chư vị thần tài, ông tiền chủ, bà tiền chủ “tiền vàng – địa phủ”. “Đạo”.
Con trần: “Họ tên….“ xin biếu: Hội đồng gia tiên cửu huyền thất tổ địa phủ dòng họ, dòng tộc, họ… tiền vàng – địa phủ. Đạo.
Con trần: “…..” Hoàn tâm – đạo lễ
CON NIỆM NAM MÔ A DI DI ĐÀ PHÂT (3 LẦN)
(5 nén nhang cháy gần hết thì châm mỗi bát hương 1 nén nhang để làm lễ an vị)


II) BÀI LỄ AN VỊ LÔ NHANG:

CON NIỆM NAM MÔ A DI DI ĐÀ PHẬT (3 LẦN)
-        Con lạy 9 phương trời, 10 phương chư phật, chư phật 10 phương.
-        Con lạy chân linh quan thần linh, chân linh quan thổ địa, chân linh quan táo quân, chân linh chư vị thần tài, ông tiền chủ, bà tiền chủ. Điền thổ tại đất- số nhà….
Ngũ tuần: Ngày ….tháng ….năm 2016 (Bính Thân).
Cõi trần nhân sinh, chữ nhân con cháu, dòng họ, dòng tộc “Họ - …”. Nối thừa tự: Con trần “họ tên …”, ngũ tại sở cầu, nhân sinh tâm, nhân tâm, “hoàn tâm – đạo lễ”.
Dâng lễ: Thanh bông hoa quả, trầu cau, thuốc lá, bánh trưng, giò, xôi gà, rượu, vàng mã, “tròn – tâm”. Dâng lễ “an vị lô nhang”. Đạo.
Xin phép: Chân linh quan thần linh, chân linh quan thổ địa, chân linh quan táo quân, chân linh chư vị thần tài, ông tiền chủ, bà tiền chủ. Cho phép “An vị lô nhang”  thờ hội đồng quan thần linh điền thổ tại đất trong sự “Định vị thiên cơ”. Đạo.
Xin phép: Hội đồng gia tiên cửu huyền thất tổ địa phủ, dòng họ, dòng tộc “họ….” cho phép “An vị lô nhang” thờ hội đồng gia tiên cửu huyền thất tổ địa phủ dòng họ, dòng tộc họ…. trong sự “Định vị thiên cơ”. Đạo.
Xin phép: Bà tổ cô, ông mãnh tổ dòng họ, dòng tộc họ…. cho phép “An vị lô nhang” thờ bà tổ cô, ông mãnh tổ trong sự “Định vị thiên cơ”. Đạo.
  
“Làn hương trầm, gió thoang thoảng”

Hoàn độ: Chữ nhân con cháu dòng họ… trở về hai chữ “hoàn tâm – đạo lễ”. Đạo. Trong sự nước chảy một dòng, thuyền xuôi về bến, cập bến, bến bờ hạnh phúc nhân gian, trong sự an cư lập nghiệp, an lạc thái bình. Đạo.
Nghĩa nguồn: Chữ đạo
Hoàn độ: Chữ nhân con trần: (họ tên), trở về hai chữ “hoàn tâm – đạo lễ”. Đạo. Trong sự “hoàn lộc chữ nhân”, nguồn cơ khởi lộc, nguồn lộc dồi dào, nguồn lộc sung túc, nguồn lộc vô tận, mười phân vẹn mười. Đạo.
Trong sự: “Ngũ đạo tào khang, an khang thịnh vượng”
Con trần: “Họ tên…. “ xin biếu: Chân linh quan thần linh, chân linh quan thổ địa, chân linh quan táo quân, chân linh chư vị thần tài, ông tiền chủ, bà tiền chủ “tiền vàng – địa phủ”. “Đạo”.
Xin biếu: Hội đồng gia tiên cửu huyền thất tổ địa phủ, dòng họ, dòng tộc “họ….”tiền vàng địa phủ. Đạo.
Con trần: “…..” Hoàn tâm – đạo lễ
CON NIỆM NAM MÔ A DI DI ĐÀ PHÂT (3 LẦN)
Lưu ý: Nhiều trường hợp gia chủ có nhờ thầy làm "thiết kế phong thủy" rất cẩn thận, nhưng do nghiệp đất nhiều âm, không hóa giải được, do đó khi lập thờ, khai trương kinh doanh không có hiệu quả, hậu quả là những công việc kinh doanh làm ăn, sinh sống không thuận lợi, nhiều vận hạn, nghiệp chướng gặp phải.

==== Sau khi đăng video hướng dẫn mọi người tự mình bốc bát hương bằng chính tâm của mình trên trang web, đã có rất nhiều người điện cảm ơn, và cũng có rất nhiều người người thầy vì u mê lạc lối, vì tà tâm, vì tu hành trong mê muội nên không có được chân tâm nên có những lời nói hành xử không đúng chữ đạo. Do đó với bài viết hoàn chỉnh này (bao gồm pháp phật và thần chú, nghi thức lễ), chúng tôi gửi gắm niềm vui và an lạc đến tất cả các bạn độc giả nghiên cứu và quan tâm đến phong thủy nhất nam.