PHONG THỦY TÂM LINH

Chuyện “đầu thai” khó tin ở Việt Nam

Theo quan niệm của một số dân tộc phía Bắc, những đứa trẻ dưới 12 tuổi chết bất đắc kỳ tử có khả năng đầu thai vào một gia đình khác.

Sức mạnh của tâm linh trong thực hành phong thủy đời sống

Khi bạn hiểu được rằng tinh thần kiểm soát mọi biến cố xảy đến với bạn, như kiểm sóat khí và vùng không gian sống, thì lúc đó bạn sẽ hiểu được là những điều vượt xa hệ thống đức tin, vượt xa cả thái độ, hành vi, hành động, ngôn ngữ và phản xạ của bạn.

Thời điểm và cách nhận biết khi nào cải táng mộ là tốt nhất

Cải táng cho người mất là công việc vô cung khó khăn và hệ trọng đối với người mất và người đang sống. Có nhiều gia đình phải hao tâm khổ tứ, hết đi xem thầy rồi đi gọi hồn để kiểm tra, và rồi mỗi thầy một ý nên gia đình hoang mang. Đây là vấn đề nan giải mà người dân đang gặp phải, để giải quyết cũng lại là vấn đề

Chết xong, con người đi về đâu

Trại Hòm Áo Vàng nói chung và Tôi (Trần Nhất Nam) nói riêng với Tâm Pháp là Phật Pháp và thấm nhuần tư tưởng, chân lý, giáo lý Phật Pháp, đồng thời đang giảng dạy các pháp môn phong thủy, thiền, mộ phần, khí công, nguyên khí…. Với nhiều học viên theo học và có được thành tựu cũng như đã chứng ngộ được về tâm linh, chân lý, giáo lý, khí pháp và các pháp môn của Phật.

Người chết (mất) nên hỏa táng hay thổ táng

- Hỏa táng là gì? – Hỏa táng là khi 1 người náo chết đi, con cháu sẽ đặt thân xác người mất lên một đống củi khô và đốt (xa xưa áp dụng) và ngày nay thì người nhà mang thân xác người mất đến các nhà hỏa táng để hỏa táng. Khi hỏa táng xong chỉ còn lớp tro hoặc lớp xương không còn sự liên kết chặt nữa. Cũng không phải sang cát hay cải táng nữa.

Pháp trấn địa dư cho đất

"Trấn địa dư" là pháp trấn của ‘ nhà phật", (lưu ý là không phải của các vị sư). đây được coi là bảo bối của nhà phật để truyền xuống nhân gian, giúp đời, giúp người, giúp nhà nhà, có duyên gặp được pháp này để trấn đất nhà đang ở (chùa, đình, nhà thờ, cơ quan, nơi làm việc).

Cách Thức Làm Pháp Và Lễ Bốc Bát Hương Thờ Gia Tiên Và Thần Linh

Phong thủy nhất nam hướng dẫn mọi người cách thức làm pháp và lễ lập vị tôn bát nhang thần linh và gia tiên tại nhà bằng pháp Phật gốc, tự tay mình làm và hiệu quả linh ứng hơn tất cả các thầy pháp sư, tà pháp, tà tâm của bộ phận vì lòng tham mà hại người.

Cách Thức Làm Pháp Và Lễ Bốc Bát Hương Thờ Thần Tài - Thổ Địa

Phong thủy nhất nam hướng dẫn mọi người cách thức làm pháp và lễ lập vị tôn bát nhang ban thờ thờ thần tài và thổ địa tại nhà, cửa hàng bằng pháp Phật gốc, tự tay mình làm và hiệu quả linh ứng hơn tất cả các thầy pháp sư, tà pháp, tà tâm của bộ phận vì lòng tham mà hại người.